OBECNÉ PODMÍNKY

Prodávající dodá zboží na základě objednávky z internetových stránek www.pizzeriehonzik.cz nebo na základě telefonické objednávky. Prodávající nenese odpovědnost za výběr a množství zboží, které provedl kupující. Pizzerie Honzík si vyhrazuje právo neaktivní účty na portálu www.pizzeriehonzik.cz po 12 měsících po sobě jdoucích neaktivní účet zrušit, a tím zaniká nárok na věrnostní body které byly do této doby připsány. Neaktivní účet je účet kde po dobu 12 měsíců nebyla vytvořena žádná objednávka. 

AKCE, SPECIÁLNÍ NABÍDKY A SLEVY

Všechny akce, speciální nabídky a slevy musí být uplatněny při objednávce. Nelze požadovat zpětně. Každá akce, speciální nabídka nebo sleva má specifické podmínky použití, které jsou součástí nabídky a nelze je vzájemně kombinovat. Vyhrazujeme si právo kdykoliv odvolat, ukončit nebo zrušit jakoukoliv naši akci, speciální nabídku nebo slevu

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a dle Nařízení (EU) 2016/679 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu email objednavkyhonzik@gmail.com nebo na adresu Pizzerie Honzík, Gen. Hrušky 1233/26, Ostrava-Mariánské hory, 709 00. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

ROZVOZ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pizzerie Honzík si vyhrazuje právo nerozvážet zboží do některých oblastí viz. Mapa rozvozu. Pizzerie Honzík má stanovenou výši minimální objednávky pro rozvoz viz. Mapa rozvozu. Cukrovinky, nápoje, přílohy a šopský salát rozvážíme pouze s pizzou nebo hlavním jídlem. Za naše služby je mošno platit- hotovostně, papírové stravenky (Ticket Restaurant, Sodexo, Cheque Dejeuner),online platební bránou (GoPay), platebním terminálem řidiči na místě doručení objednávky, elektronické stravenky ( Sodexo Gastro Pass Card, Naše Stravenka, Ticket Restaurand Edenred )

ELEKTRONICKÝMI STRAVENKAMI  

NELZE PLATIT PŘI OSOBNÍM ODBĚRU NA RESTAURACI.

!!PŘI TELEFONICKÉ OBJEDNÁVCE PLATBU KARTOU HLASTE PŘEDEM !!

Pizzerie Honzík si vyhrazuje právo do zbylé hodnoty stravenek peníze nevracet.Zákazník je povinen ihned přepočítat vrácené peníze. Na pozdější reklamace  nelze brát zřetel. Rozvozci (doručovatelé produktů) z bezpečnostních důvodů u sebe nemají více než 1000,- Kč v hotovosti.  Prosíme, připravte si drobné nebo předem nahlaste, že budete platit vyšší bankovkou než je 1000,-Kč.  Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK). Všechny ceny našich produktů na www.pizzeriehonzik.cz jsou uváděny včetně DPH.

REGISTRACE A OBJEDNÁVKY

Registrujeme dva typy zákazníků:

Soukromá osoba (nevyplňuje IČ a DIČ): po úspěšném provedení registrace Vám během několika sekund bude umožněno výrobky již nejen prohlížet, ale také objednávat. Podnikatelský subjekt : vyplňuje povinně IČ a DIČ. Zákazník má možnost realizovat svou objednávku po telefonu nebo prostřednictvím internetu na stránkách www.pizzeriehonzik.cz

DODACÍ PODMÍNKY

PIZZERIE HONZÍK dodává pizzu vynikající kvality za použití nejčerstvějších a vždy vysoce kvalitních surovin. Veškeré přijaté objednávky jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího závazné. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek ( neodebral zboží, nezaplatil kupní cenu ), a tím i zrušit zákaznický účet na portálu www.pizzeriehonzik.cz. Při zrušení účtu na portálu www.pizzeriehonzik.cz automatický zaniká nárok na věrnostní body které do této doby byly zákazníkovi připsány. Prodávající si vyhrazuje právo, že některý doplňkový sortiment může být dočasně vyprodán v těchto případech Vám bude nabídnuta jiná alternativa. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Naším cílem je zajišťovat nejlepší rozvoz pizzy ve městě, s garancí horké pizzy a jídla s dovozem včas. Naneštěstí, ne vždy jde vše tak, jak bychom si přáli a proto některé faktory, jako například počasí nebo dopravní situace nám v tom mohou bránit. Prodávající se zavazuje objednané zboží doručit na adresu uvedenou v objednávce v co nejkratším možném termínu. Alkohol a Cigarety neprodáváme osobám mladším 18 let. Nealkoholické – alkoholické nápoje, cigarety, přílohy a cukrovinky jsou samostatně neprodejné, dodáváme je pouze k objednanému jídlu. Veškeré jídla jsou určena k okamžité spotřebě.

Hmotnosti u jídel jsou uvedeny v syrovém stavu.U uvedených rozměrů pizz může dojít k odchylce +-10%.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

V naší firmě si zakládáme nejen na surovinách a kvalitě jídla, ale také na co nejkvalitnějších službách a přístupu k zákazníkovi. Jsme si bohužel vědomi, že přes všechnu naši snahu může lidský faktor bohužel selhat. Ať už kuchař, který zapomene dát na pizzu ingredienci, nebo řidič který při výdeji omylem prohodí objednávky. Pokud k takovéto situaci dojde, nebo pokud dokonce nejste spokojeni s chováním řidiče, okamžitě volejte na naši linku 773338805 a my budeme co nejrychleji reagovat na Vaši stížnost. My Vám rádi vyhovíme a Vy nám tím pomůžete zkvalitňovat naše služby. Vaše reklamace vyřizujeme pouze na telefonní lince 773338805 v průběhu otevírací doby. Na reklamace, které obdržíme na firemní e-mail nebudeme brát zřetel. Na tento e-mail objednavkyhonzik@gmail.com můžete posílat Vaše názory, nápady, nabídky spolupráce nebo žádosti o zaměstnání. Je v zájmu zákazníka, aby si při převzetí objednávky zkontroloval, že zboží, které obdržel je to co si objednal. Pokud zákazník obdrží jiné zboží než si objednal a nechce ho, bude mu co nejrychleji dodáno zboží co si objednal. Pokud zákazník není jakkoliv spokojen se zbožím, ať už kvalitou, teplotou nebo obsahem, musí neprodleně zavolat na firemní linku 773338805. Pokud nebyly dodrženy obchodní podmínky naší firmy,či kvalita jídla,bude nabídnuta zákazníkovi výměna zboží. Nové zboží bude zákazníkovi dodáno v co nejkratším termínu. Pokud zákazník zjistí při kontrole zboží, že mu na jeho pizze chybí přídavek, který si objednal, nemusí za něj řidiči platit. Pokud toto zjistí až doma, ať neprodleně volá linku 773338805. Přijímáme pouze reklamace na zboží, které bylo zakoupeno v den reklamace. Na reklamované objednávky předchozích dnů nebudeme brát zřetel. Je v zájmu zákazníka, aby si ihned přepočítal vrácené peníze. Na pozdější reklamace nemůžeme brát zřetel.

PROVOZOVATEL

Hana Klevarová

Hlavní třída 867/28, Ostrava-Poruba, 708 00 (sídlo firmy)

Generála hrušky 1233/26, Ostrava-Mariánské hory, 709 00 (provozovna)

IČ: 05571961  DIČ: CZ9259105955

Kontakt: tel.: 733 338 805  e-mail: objednavkyhonzik@gmail.com

0